Orăştie, Hunedoara

căutare

Orăştie, Hunedoara

Orăştie, mai demult Oroşteiu (în germană Broos, în maghiară Szászváros, în traducere „Oraşul saşilor”, în latină Saxopolis) este un municipiu în judeţul Hunedoara, Transilvania, România.

Istoric

În perimetrul Orăştiei au fost descoperite urme ale culturii neolitice Vinča-Turdaş. Descoperiri întâmplătoare au indicat existenţa unei civilizaţii romane înfloritoare.

Oraşul este atestat documentar în Diploma andreană din 1224. Orăştia este menţionată în acest document drept cel mai vestic punct al Pământului Crăiesc, zona de colonizare a saşilor în Transilvania. Tot prin Diploma andreană a fost reglementat faptul ca Orăştia să fie reşedinţa Scaunului Orăştiei, cu localităţile aferente.

Toponimul Waras („oraş”) dovedeşte faptul că la acea dată aşezarea se afla în plin proces de dezvoltare urbană. Oraşul a început să fie înconjurat cu ziduri de apărare. În secolul al XV-lea Orăştia a fost arsă, dărâmată şi jefuită de patru ori de către năvălitorii turci. Ultimele cercetări arheologice din interiorul cetăţii atestă existenţa unei rotonde, alături de un donjon din piatră construit pe o palisadă din secolele X-XI, distruse de tătari la 1241. În registrul dijmelor papale din anii 1332-1337, Orăştia este înregistrată cu 334 de fumuri (gospodării), fiind puţin mai mare decât satul vecin Romos, care avea 255 gospodării. În anul 1334 Orăştia a fost menţionată cu statutul de „civitas” (civitas Woras nominata).

Orăştia s-a refăcut rapid după distrugerea tătară din 1241. Conducerea oraşului era asigurată de un sfat ce se va numi mai târziu magistratură, care avea în fruntea sa un jude regal, amintit pentru prima dată în anul 1367, în persoana unui oarecare Cristian.

În secolele XIV-XV Orăştia a oscilat între statutul de oraş si cel de târg. Ea s-a dezvoltat ca centru politico-administrativ scăunal, dar din pricina numeroaselor năvăliri turceşti, a războaielor interne, molimelor, va decădea în starea de târg, cum este consemnată la sfârşitul secolului al XV-lea. Se înregistrează acum abia 159 gospodării faţă de 334, câte erau în anul 1334. În aceeaşi perioadă, în funcţia de juzi regali ai Orăştiei vor fi numiţi mai mulţi membri ai familiei Olah, între care îi amintim pe Ladislau, Matei, Ștefan şi apoi Matei, fiul lui Ștefan.

După împărţirea Ungariei ca urmare a înfrângerii de la Mohács, în epoca de început a Principatului Transilvania, aşezarea de pe Mureş a trebuit să facă faţă încartiruirilor de trupe imperiale şi apoi luptelor confesionale dintre locuitorii oraşului. Circa 100 de archebuzieri saşi din Orăştie au participat în anul 1595 la oastea lui Sigismund Bathory, care a venit în sprijinul lui Mihai Viteazul, imediat după Bătălia de la Călugăreni. În toamna anului 1602 generalul Gheorghe Basta a încartiruit în oraş 400 de soldaţi imperiali, care s-au dedat la numeroase jafuri şi omoruri.

Instaurarea dominaţiei habsburgice în Transilvania va însemna obligaţii în plus pentru oraşul de pe Mureş, privind încartiruirile, aprovizionarea cu alimente şi furaje, contribuţii în bani, asigurarea de atelaje pentru transport etc. În secolul al XVIII-lea, datorită foametei, ruinei economice, a perpetuei mişcări demografice, un alt flagel, ciuma, va lovi populaţia oraşului. În anul 1717-1718 molima va face ravagii în rândul locuitorilor din oraş şi din satele înconjurătoare. Ciuma reizbucneşte în anul 1738, înregistrându-se 156 de morţi şi 67 de contaminaţi.

Orăştia s-a remarcat de-a lungul secolelor prin statutul său de centru cultural. Încă din anul 1582 se tipărea aici Palia, prima traducere românească a celor 2 cărţi de la început ale Vechiului Testament. În acelaşi timp s-au dezvoltat instituţii de învăţământ care atrag elevi şi profesori din Transilvania şi Banat. La sfârşitul secolului al XVI-lea şi în cel următor va funcţiona aici o şcoală reformată al cărei rector va fi, între anii 1667-1669, Mihail Halici, fiul unui nobil român din Caransebeş, un umanist instruit la şcoli din Anglia şi Olanda.

La începutul secolului al XVIII-lea sunt consemnate şi şcolile primare, ortodoxă şi greco-catolică, ale românilor. În urma deciziei sinodului de la Alba Iulia din 7 octombrie 1697, biserica românească din Transilvania s-a unit cu Biserica Romei (vezi Biserica Română Unită cu Roma). După numeroase influenţe venite mai ales din partea mitropolitului sârb din Karlovitz, o parte a românilor transilvăneni au decis să abandoneze ascultarea canonică faţă de papa de la Roma şi faţă de episcopiul român de la Blaj, primind pe preoţii sârbi trimişi de la Karlovitz. În ciuda disputelor iniţiale, cele două biserici au ajuns să convieţuiască în pace, până la desfiinţarea Bisericii Române Unite de către regimul comunist (1948). În momentele istorice deosebite pentru istoria românilor, cele două biserici, ortodoxă şi greco-catolică, au acţionat în folosul intereselor naţiunii.

În perioada revoluţiei de la 1848, Orăştia este încadrată în planurile militare ale celor doi combatanţi, austrieci si maghiari. În apropierea oraşului, în urma unei scurte bătălii, ungurii pierd 2 tunuri şi 230 de combatanţi, morţi şi răniţi, şi se retrag spre Simeria pentru a aştepta noi întăriri. În timpul bătăliei, generalul Józef Bem a fost lovit de un glonte în mâna dreaptă, fiindu-i sfărâmat degetul mijlociu.

După încheierea revoluţiei, Orăştia va deveni sediul prefecturii militare cu acelaşi nume. În această perioadă, românii nu deţineau nici un post de conducere în cadrul magistraturii orăşeneşti, ceea ce l-a determinat pe protopopul greco-catolic Ioan Pop Ilieş să înainteze, în octombrie 1851, o petiţie de revendicări guvernatorului Transilvaniei, principele Karl Borromäus Schwarzenberg, cerând acordarea unor drepturi în favoarea românilor. Abia la începutul epocii liberale (1860), românii pot avea acces la o serie de funcţii în cadrul administraţiei orăşeneşti. Nemultumiţi de numărul mic de funcţii acordate, românii cer comitelui Salmen ca dregătoriile oraşului şi ale scaunului Orăştie să se împartă proporţional, 12 părţi la români şi o parte la saşi.

Populaţia Orăştiei manifestă solidaritate cu lupta fraţilor lor de peste munţi din timpul războiului pentru independenţă din 1877-1878. Se organizează strângerea de fonduri şi ofrande materiale pentru sprijinirea armatei române, un rol deosebit în această acţiune având Ana Tincu. Tânărul licean Emil Ciuceanu trece munţii pentru a se înrola voluntar, participând la bătăliile Plevnei şi Vidinului, în care se remarcă prin eroismul său, fiind decorat cu ordine militare.

Un rol deosebit în combaterea legilor de maghiarizare a învăţământului îi revine avocatului Avram Tincu. Cu prilejul unei adunări de protest de la Deva, din 10 martie 1883, el condamnă politica de deznaţionalizare promovată de guvernul maghiar, ceea ce îi va atrage condamnarea în urma unui proces. La rândul său, avocatul orăştian Silviu Moldovan va participa ca apărător al lui Nicolae Roman, inculpat în procesul Memorandumului. Cei trei mari oameni politici ai Orăştiei, Ioan Mihu, Aurel Vlad şi Ioan Moţa vor juca un deosebit rol în cadrul mişcării naţionale româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

La Orăştie se va constitui grupul activist care va milita pentru schimbarea tacticii Partidului Naţional Român. Participând la alegerile parlamentare, Aurel Vlad, va pătrunde în parlament, în anul 1903 în urma victoriei asupra candidatului oficial al guvernului, la Dobra. Aurel Vlad va juca un rol deosebit în revoluţia din toamna anului 1918, fiind ales preşedintele Consiliului Naţional Român din Orăştie. În urma Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, Aurel Vlad va fi ales membru în Consiliul Dirigent, repartizându-i resortul finanţelor.

Perioada regimului dualist a însemnat transformarea Orăştiei într-un centru al mişcării naţionale româneşti. Aici s-au pus bazele băncii "Ardeleana", a numeroase asociaţii culturale şi economice şi unui număr important de ziare româneşti care au jucat, la rândul lor, un rol deosebit în mişcarea de emancipare naţională, culturală, spirituală şi economică a românilor.

În anul 1919 se va înfiinţa Liceul de Stat "Aurel Vlaicu", ceea ce va constitui una din cele mai mari realizări ale orăştienilor în domeniul învăţământului. Instaurarea comunismului în România va însemna şi pentru Orăştie lichidarea tuturor organizaţiilor culturale şi economice, trecerea la producţia planificată şi cooperativizarea agriculturii. Se vor dezvolta întreprinderi precum "Chimica", "Vidra" şi "Întreprinderea Mecanică Orăştie", care vor atrage forţa de muncă din împrejurimi, dând noi dimensiuni demografice oraşului.

Tradiţiile culturale păstrate au determinat reînfiinţarea unor vechi asociaţii culturale şi economice, între care amintim Despărţământul Orăştie al Astrei (1993), Reuniunea meseriaşilor români (1996) şi se pun bazele a noi asociaţii culturale şi sportive. Orăştia demonstra şi de astă dată că este capabilă să depăşească perioada dictaturii comuniste şi să-şi redobândească strălucirea culturală pe care o avusese secole de-a rândul.

Datorită tradiţiilor sale istorice, importanţei culturale şi gradului de dezvoltare economică şi urbană, în anul 1995, Orăştia a fost ridicată la gradul de municipiu.

▾   ▾   ▾   show more   ▾   ▾   ▾

Local News

Comunicat de presă al Colegiului Judeţean al Medicilor Hunedoara

Comunicat de presă al Colegiului Judeţean al Medicilor Hunedoara

glasul-hd.ro - Hunedoara

Colegiul Judeţean al Medicilor Hunedoara urmăreşte cu maximă îngrijorare modalitatea în care Guvernul României a înţeles şi înţelege să gestioneze criza creată de pandemia cu coronavirus care, în prezent, este în stadiul de transmitere intracomunitară. Existenţa unui număr, total inacceptabil, de cadre medicale infectate cu noul tip de coronavirus raportat la numărul total de persoane …

Fostul primar al Hunedoarei, Viorel Arion, s-a oferit să închirieze un hotel pentru cadrele medicale de la Spitalul Hunedoara

Fostul primar al Hunedoarei, Viorel Arion, s-a oferit să închirieze un hotel pentru cadrele medicale de la Spitalul Hunedoara

glasul-hd.ro - Hunedoara

„Întrucât Primaria Hunedoara întârzie să asigure cazarea cadrelor medicale din Spitalul Hunedoara (pentru a le proteja familiile), vreau să anunţ pe această cale că din această seara este disponibilă Vila HD cu o capacitate de 18 camere. Împreună cu câţiva colegi, vom suporta costurile de cazare. Oricine doreşte să se implice, ni se poate alatura. …

Unitati

VALI CHIM

VALI CHIM

GATER SILV

GATER SILV

TINERET 2000

TINERET 2000

LYON CENTA PREST

LYON CENTA PREST

SIMONICA

SIMONICA

CAMBERA COMPANY COM

CAMBERA COMPANY COM

Nicom Prodimpex

Nicom Prodimpex

REGAL IMPEX

REGAL IMPEX

STOIALI

STOIALI

Laboratorul Medical S ORASTIE

Laboratorul Medical S ORASTIE

MARION IMPEX

MARION IMPEX

MERCUREAN BRUTARIE

MERCUREAN BRUTARIE

Stiinta • Azi Am Invatat

Oferte promovate • ad.info.ro

Geaca dama de primavara de la Lacoste .Produs nou si original 100%

Geaca dama de primavara de la Lacoste .Produs nou si original 100%

ad.info.ro

389 lei