Baraolt, Covasna

căutare

Baraolt, Covasna

Baraolt (în maghiară Barót, în germană Boralth) este un oraş în judeţul Covasna, Transilvania, România, format din localitatea componentă Baraolt (reşedinţa), şi din satele Biborţeni, Bodoş, Căpeni, Micloşoara şi Racoşul de Sus.

Fost oraş minier, în prezent axat pe industria prelucrării lemnului, cu o populaţie majoritar maghiară, prezintă posibilităţi de dezvoltare în domeniul turismului rural. Oraşul este străbătut de râul Baraolt.

Aşezare

Oraşul Baraolt se află situat la nord-vestul judeţului Covasna, la limita de vest cu judeţul Braşov, pe cursul pârâului cu acelaşi nume, în Depresiunea Baraolt, la o altitudine de de 460–500 m.

Istoric

Baraoltul a fost menţionat pentru prima dată în anul 1224. În perioada interbelică a fost reşedinţa plăşii Baraolt, în cadrul judeţului Trei Scaune. Descoperirile arheologice ne dovedesc faptul că zona a fost locuită încă din eneolitic şi epoca bronzului. Pe teritoriul acestei localităţi s-au găsit mai multe fragmente ceramice şi un buzdugan de piatră din epoca bronzului timpuriu. Pe malul stâng al pârâului Baraolt, în locul numit "Pădurea Mare", se află o staţiune locuită în mai multe perioade istorice: în epoca bronzului (culturile Wietenberg şi Noua), în perioada hallstattiană, în epoca dacică şi în epoca premedievală. În anul 1960, cu ocazia săpăturilor de atunci, pe malul stâng al pârâului Baraolt s-au descoperit 13 gropi datând din epoca bronzului târziu. De pe terasa "Vecer" provine o urnă datând din prima epocă a fierului.

Localitatea Baraolt s-a dezvoltat începând cu anul 1839, datorită exploatării rezervelor de cărbune existente în subsolul acestei zone. Baraoltul devine oraş la începutul anului 1968.

Economie

Importanţa economică a acestei localităţi o constituie activitatea de exploatare şi prelucrare a lemnului, industria textilă şi de confecţii, industria producătoare de materiale de construcţii, industria alimentară prin procesarea cărnii şi a laptelui, agricultura, morăritul, panificaţia precum şi transporturile, comerţul şi serviciile.

Instituţii culturale

Este axat pe obiecte din domeniul istoriei mineritului şi breslelor,dar are şi colecţii de istorie locală. Deţine şi vase produse de glăjăriile (fabrici de sticlă) din Ținutul Secuiesc şi de olarilor din Bazinul Baraolt. Tot aici este expus şi scheletul de mastodont, cu o vechime estimată de trei milioane de ani, descoperit în cariera de lignit de la Racoşul de Sus.

▾   ▾   ▾   show more   ▾   ▾   ▾

Local News

Unitati

IDEI

IDEI

INCALTAMINTE TIP TOP

INCALTAMINTE TIP TOP

Birou Notar Public - Nagy Atilla Ignacz

Birou Notar Public - Nagy Atilla Ignacz

KIHAGO I. KENT

KIHAGO I. KENT

ACTUAL PRINT

ACTUAL PRINT

Spitalul Orasenesc Baraolt

Spitalul Orasenesc Baraolt

MABI

MABI

MAXTOR

MAXTOR

REGIA AUTONOMA A CARBUNELUI PLOIESTI

REGIA AUTONOMA A CARBUNELUI PLOIESTI

Ex For

Ex For

FANGLY

FANGLY

CONSTRUCTII ORBAN

CONSTRUCTII ORBAN

Stiinta • Azi Am Invatat

Oferte promovate • ad.info.ro