M5 HD

ZU TV - Programe TV

Luni

10 mai

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZUnrise

 • ZUnrise

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face2Face

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • ZUeet Dreams

 • ZUeet Dreams

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

Marţi

11 mai

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZUnrise

 • ZUnrise

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • ZUeet Dreams

 • ZUeet Dreams

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

Miercuri

12 mai

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZUnrise

 • ZUnrise

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • ZUeet Dreams

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

Joi

13 mai

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZUnrise

 • ZUnrise

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • ZUeet Dreams

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

Vineri

14 mai

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZUnrise

 • ZUnrise

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Torpedoul lui Morar + Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • ZUeet Dreams

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

Sâmbătă

15 mai

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZU News

  Jurnalul de ştiri al ZU TV.

 • ZUnrise

 • ZUnrise

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • ZU Party Romanian Tour ®

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • Face 2 Face

 • Most Wanted (chart show) - cu Adi Mihăilă

 • BIG IN

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat

 • ZUeet Dreams

 • Eat, Sleep, ZU, Repeat